A A English | Cymraeg

Anafiadau pobl ifanc ar y ffordd, 26/04/2017 [C]

26.04.17

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol sy’n mynd i’r afael â’r nifer o bobl ifanc sy’n cael anafiadau mewn achosion traffig ar y ffyrdd.

Mae’r adroddiad yn cwmpasu pobl rhwng 16 a 24 mlwydd oed, ac mae’n nodi’r nifer uwch o bobl ifanc sydd wedi’u lladd neu eu hanafu’n ddifrifol o 4% rhwng 2015 a 2014, a risg uwch o anaf ar gyfer pobl ifanc sy’n teithio fel teithwyr.

Am ragor o wybodaeth ac i ddarllen yr adroddiad, gweler gwefan Llywodraeth Cymru.