A A English | Cymraeg

Adnewyddu Strategaeth Gofalwyr Cymru, 13/11/12 [C]

20.11.12

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar fersiwn ddiwygiedig o Strategaeth Gofalwyr Cymru, a ddiweddarwyd diwethaf 5 mlynedd yn ôl.

Mae’r strategaeth wedi ei diweddaru yn amlinellu’r hyn mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud dros y tair blynedd nesaf yn nhermau cefnogi gofalwyr drwy’r GIG, cynghorau lleol, elusennau a chyrff eraill.

Mae fersiwn ddrafft y strategaeth ar gael ar-lein, a bydd y fersiwn derfynol yn cynnwys mewnbwn o’r ymatebion. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 5 Chwefror 13.