A A English | Cymraeg

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar: Pwysigrwydd Ansawdd, 17/07/2019 [C]

30.07.19

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn cyfres o bapurau briffio sy’n cynnig canllaw cyflym i addysg a gofal plentyndod cynnar (ECEC).

Cafodd y canllaw ei ysgrifennu gan Dr. David Dallimore, Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor, o dan Gynllun Cymrodoriaeth Academaidd y Cynulliad.

Mae’r cyhoeddiad yn edrych ar beth yw ECEC ansawdd uchel, sut mae’n cael ei drefnu a sut mae hyn yn cymharu â’r sefyllfa bresennol yng Nghymru.

Rhoddodd y papur cyntaf yn y gyfres briffio gyflwyniad i ECEC yng Nghymru ac yn gyffredinol.