A A English | Cymraeg

Cyflawniad academaidd yn ôl nodweddion disgyblion, 28/01/16 [C]

28.01.16

Mae’r adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn darparu data am gyflawniad academaidd yn ôl nodweddion disgyblion.

Mae’r wybodaeth yn yr adroddiad yn dadansoddi yn ôl rhywedd, ethnigrwydd, Saesneg fel iaith ychwanegol, anghenion addysgol arbennig, absenoldeb a mis geni. Mae’r data lefel disgybl a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn yn cysylltu data ar gyrhaeddiad a gwybodaeth am arholiadau yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau 2 i 4 â nodweddion disgyblion o Gyfrifiad Blynyddol yr Ysgol ar Lefel y Disgybl (PLASC), casglu gwybodaeth ar lefel y disgybl am y rhai sy’n cael eu haddysg mewn man heblaw’r ysgol (EOTAS) a Chofnod Presenoldeb Disgyblion.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.