Cwrdd â’n tîm

Cwrdd â’n tîm

Tîm Cymru Ifanc

Tegan Waites

Uwch Swyddog Cyfranogi, Cymru Ifanc

Tegan Waites

Mae Tegan yn goruchwylio gwaith Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc, ein gweithgareddau ymgynghori â phlant a phobl ifanc, ac yn gweithio i ddatblygu a darparu strategaeth i ehangu cwmpas ac amlygrwydd Cymru Ifanc.

Gareth Hicks

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Gareth Hicks

Mae’n gweithio’n uniongyrchol gydag ystod amrywiol o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi. Mae Gareth yn rhan o dîm Cymru Ifanc.

Frances Hoey

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Frances Hoey

Mae’n gweithio’n uniongyrchol gydag ystod amrywiol o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Rebecca Bennett-Wilding

Cydlyndd Gwirfoddoli

Rebecca Bennett-Wilding

Bethany Turner

Cynorthwydd Cyfranogi a Ymgysylltu

Bethany Turner