Cwrdd â’n tîm

Cwrdd â’n tîm

Tîm Cymru Ifanc

Chris Richards

Uwch-swyddog Cyfranogiad (Prosiectau)

Chris Richards

Mae Chris yn canolbwyntio ar arwain darpariaeth ein rhaglen Arolygwyr Ifainc, ymgyrch Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, y Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc a Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru Gyfan.

Tegan Waites

Uwch-swyddog Cyfranogiad (Cymru Ifanc)

Tegan Waites

Mae Tegan yn goruchwylio gwaith Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc, ein gweithgareddau ymgynghori â phlant a phobl ifanc, ac yn gweithio i ddatblygu a darparu strategaeth i ehangu cwmpas ac amlygrwydd Cymru Ifanc.

Mandy Davies

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mandy Davies

Mae’n gweithio’n uniongyrchol gydag ystod amrywiol o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi. Mae Mandy yn rhan o dîm Cymru Ifanc.

Gareth Hicks

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Gareth Hicks

Mae’n gweithio’n uniongyrchol gydag ystod amrywiol o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi. Mae Gareth yn rhan o dîm Cymru Ifanc.