A A English | Cymraeg

Plant yng Nghymru wrth ei fodd gyda’r newyddion bod llai o rieni’n smacio eu plant 11/07/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hymchwil i agweddau rhieni neu warcheidwaid yng Nghymru sydd â phlant ifanc tuag at reoli ymddygiad plant.

Dengys yr ymchwil fod nifer y rhieni a oedd wedi smacio eu plant yn y chwe mis diwethaf wedi haneru, o 22% i 11%. Cododd nifer y rhieni sy’n anghytuno ei bod “weithiau’n angenrheidiol smacio plentyn drygionus” gan 10% o 71% i 81%.

Mae nifer y rhieni a ddywedodd y byddent o bosibl yn smacio plentyn o dan rai amgylchiadau penodol wedi cwympo o 44% i 31%.

Meddi Catriona Williams O.B.E. Prif Weithredydd Plant yng Nghymru:

“Mae Plant yng Nghymru wedi ymgyrchu ers tro byd i’n plant ni fwynhau amddiffyniad cyfreithiol cyfartal ag oedolion drwy ddileu amddiffyniad cosb resymol.

Mae’n galonogol gweld bod mwyfwy o rieni a gwarcheidwaid sydd â phlant ifanc ar hyn o bryd yn ailfeddwl defnydd cosb gorfforol. Mae llawer o resymau am hyn gan gynnwys y ffaith bod llawer o dechnegau rhianta positif amgen sy’n cael eu defnyddio gan rieni heddiw sy’n fwy effeithiol.

Mae’r canlyniadau hyn yn amserol, gan ddod yn ystod cyfnod pan fo Llywodraeth Cymru wedi dangos ymrwymiad i ddileu amddiffyniad cosb resymol gan wybod bod y genhedlaeth hon o rieni a gwarcheidwaid yng Nghymru yn eu cefnogi.”

Gallwch ddarllen yr ymchwil yn llawn yma, a hysbysiad Llywodraeth Cymru yma.

Cysylltu:

I gael gwybod rhagor, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Catriona Williams O.B.E. ar 02920 342434 neu e-bostiwch catriona.williams@childreninwales.org.uk