A A English | Cymraeg

Cynhadledd i archwilio rôl Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd a Phobl Ifanc yng Nghymru, 17/03/15 [W]

Cynhelir cynhadledd yng Nghaerdydd ar 18 Mawrth, 2015 i edrych ar ddarpariaeth gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae cynhadledd #infoforthefuture2015 yn cael ei chynnal ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Genedlaethol Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd (NAFIS), Plant yng Nghymru a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam.  Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar archwilio’r cysylltiadau rhwng y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd a Phobl Ifanc yng Nghymru, creu partneriaethau i gefnogi teuluoedd a dathlu’r rôl werthfawr sy’n cael ei chwarae gan wasanaethau gwybodaeth i deuluoedd a phobl ifanc ledled Cymru.

Bydd y cynadleddwyr yn yr achlysur yn clywed oddi wrth Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threch Tlodi, Llywodraeth Cymru, ynghyd ag arweinwyr ym maes datblygu Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd a Phobl Ifanc.  Hefyd bydd gweithdai yn y prynhawn yn rhoi cyfle i’r sawl sy’n bresennol rannu eu profiadau ac enghreifftiau o’u gwaith eu hunain.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru drwy ddarparu contract cymorth canolog, sy’n cael ei arwain gan Yr Ymddiriedolaeth Teuluoedd a Gofal Plant a NAFIS, mewn partneriaeth â Plant yng Nghymru a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam.

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru ar 029 2034 2434 neu 07721 568084 neu e-bostiwch lynne.hill@childreninwales.org.uk.

Nodiadau

  1. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol dros gyrff ac unigolion and y’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a gosod plant yn uchel ar yr agenda yng Nghymru.  Gweithiwn yn agos gyda’n haelodau sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau defnyddwyr i wella bywydau’r holl blant sy’n byw yng Nghymru, ond yn arbennig plant ifanc, y rhai sy’n dioddef ansefydlogrwydd teuluol, plant ag anghenion arbennig neu anableddau, a’r sawl sy’n dioddef effeithiau tlodi ac amddifadedd.
  2. Gallwch ddysgu mwy am waith Plant yng Nghymru yn www.plantyngnghymru.org.uk
  3. Cynhelir y gynhadledd ar 18 Mawrth 2015 yng ngwesty Future Inns, Bae Caerdydd