A A English | Cymraeg

Ysgol Gynradd Millbrook yn arloesi gyda Plant yn Gyntaf, 02/07/2018 [C]

Bu’r Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies AC, yn ymweld ag Ysgol Gynradd Millbrook yng Nghasnewydd, i weld y gwaith mae’r ysgol yn ei wneud fel rhan o’r fenter Plant yn Gyntaf.

Mae Millbrook yn gweithredu fel canolbwynt i ardal arloesi Plant yn Gyntaf yn y Betws, gan ddod â sefydliadau ynghyd i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc. Mae llawer o wasanaethau ar safle’r ysgol, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol Prevent, Heddlu Gwent, Dechrau’n Deg a gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf.

Y rhesymeg y tu ôl i Plant yn Gyntaf yw helpu cymunedau i ddatblygu cynllun tymor hir i leihau’r anghydraddoldebau mae plant yn eu hwynebu a gwella’u cyfleoedd mewn bywyd.

Gallwch ddarllen mwy am yr ymweliad ar wefan Llywodraeth Cymru, gan gynnwys datganiad gan Huw Irranca-Davies AC.