A A English | Cymraeg

Y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies, yn ail-gadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i amddiffyniad cyfreithiol cyfartal i blant

Mae Plant yng Nghymru yn croesawu’r newyddion bod y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, wedi ail-gadarnhau cynlluniau Llywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i ddileu amddiffyniad cosb resymol.

Os byddant yn cael eu deddfu, byddai hyn yn rhoi amddiffyniad cyfreithiol i blant yn erbyn cosb gorfforol.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymgysylltu â rhieni drwy ei hymgyrch #TrafodMaguPlant, sydd wedi cael bron 1,000 o ymatebion hyd yma.

Bydd ymgysylltu pellach â’r cyhoedd a rhanddeiliaid â diddordeb yn y Flwyddyn Newydd drwy gyfrwng ymgynghori ffurfiol.

Ochr yn ochr â phartneriaid eraill, mae Plant yng Nghymru wedi ymgyrchu ers tro byd i’n plant fwynhau amddiffyniad cyfreithiol hafal ag oedolion. Gobeithiwn y bydd deddfwriaeth yn glir ac yn syml, ac yn adeiladu ar ymgysylltu ystyrlon â rhieni o ymgyrch #TrafodMaguPlant ac ymgyrchoedd rhianta positif eraill.

Gallwch chi ddarllen mwy am y cyhoeddiad ar wefan Llywodraeth Cymru, yma.