A A English | Cymraeg

Wythnos Diogelwch y Ffordd Byd-Eang y Cenhedloedd Unedig, 10/04/13 [C/Ll/GI/A]

Cynhelir ail Wythnos Diogelwch y Ffordd Byd-Eang y CU ar 6-12 Mai 2013.

Bydd yr Wythnos yn tynnu sylw at yr angen brys i amddiffyn cerddwyr yn well ledled y byd, yn sbarduno cymryd camau i wneud hynny, ac yn cyfrannu at gyflawni nod y Degawd o Weithredu dros Ddiogelwch y Ffordd 2011-2020 sef arbed 5 miliwn o fywydau.

Mae diogelwch y ffordd yn broblem arbennig i blant. Yn 2011, yr anafiadau i blant 0-15 oed a adroddwyd ledled y Deyrnas Unedig oedd 19,890. Mae bron dwy o bob tair damwain yn digwydd pan fydd plant yn cerdded neu’n chwarae.

Dysgwch fwy am Wythnos Diogelwch y Ffordd: http://www.who.int/roadsafety/week/2013/en/