A A English | Cymraeg

Wythnos Diogelwch Plant 2019: Bywyd teuluoedd heddiw: Ble mae’r risg?

Damweiniau difrifol yw un o’r achosion mwyaf cyffredin o dderbyniadau ysbyty ac mae’n brif achos marwolaeth ymysg plant.

Nod Wythnos Diogelwch Plant yw lleihau’r nifer o blant sy’n cael eu hanafu’n ddifrifol neu eu lladd, drwy gefnogi unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd i ddeall a darparu negeseuon atal damweiniau effeithiol.

Dyma pam ei bod mor fuddiol cofrestru am adnoddau Wythnos Diogelwch Plant y gellir eu lawrlwytho am ddim. Ewch i www.capt.org.uk/child-safety-week.

Nid oes rhwymedigaeth, cymerir ychydig funudau ac mae’n golygu y cewch eich hysbysu pan fo’r adnoddau i’w lawrlwytho ar gael gan gynnwys pecyn gweithredu gyda’r holl gyngor a thaflenni ffeithiau diweddaraf i deuluoedd, taflenni gwybodaeth i’w defnyddio â phlant a chyda rhieni, poster ar gyfer arddangosfa a dolenni at glipiau ffilm a chynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch ddysgu mwy am Wythnos Diogelwch Plant, ein thema Bywyd teuluoedd heddiw: ble mae’r risg? sy’n canolbwyntio ar beryglon yn ein cartrefi a’n bywydau, o gynhyrchion sydd i fod i wneud bywyd yn haws neu’n well, a’r adnoddau sydd ar gael, o wefan yr Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant www.capt.org.uk/child-safety-week.