A A English | Cymraeg

Arolwg Cyflwr Gofalu, 21/03/16 [C, Ll, A, GI]

Mae Carers UK yn galw ar ofalwyr i gwblhau eu Harolwg Cyflwr Gofalu, yr arolwg mwyaf cynhwysfawr sy’n cael ei gynnal i brofiadau gofalwyr yn y Deyrnas Unedig.

Bydd yr arolwg yn cymryd rhyw 20-30 munud i’w gwblhau ac yn gofyn am wybodaeth am gyllid, gwaith, cefnogaeth ac iechyd gofalwyr. Caiff ymatebion i’r arolwg eu defnyddio i wneud bywydau gofalwyr yn well, gan lywio newidiadau i ddeddfwriaeth yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yn benodol, y Strategaeth Ofalwyr newydd sy’n cael ei lansio yn Lloegr.

Mae’r arolwg ar agor i unrhyw un sy’n edrych ar ôl aelod o’r teulu, cymar neu ffrind sydd angen gofal o ganlyniad i henaint, afiechyd neu anabledd. Nid yw gweithwyr gofal proffesiynol yn cael eu gofyn i gymryd rhan yn yr arolwg.

Y dyddiad cau am ymatebion yw 15 Ebrill 2016.

Ewch i wefan Carers UK i gwblhau’r arolwg.