A A English | Cymraeg

Adolygiad i edrych ar berchnogaeth gyfrifol ar gŵn a gwella diogelwch, 09/04/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r RSPCA arwain adolygiad o berchnogaeth gyfrifol ar gŵn.

Nod yr adolygiad yw edrych ar sut i wella diogelwch ac ymwybyddiaeth o gŵn yn dilyn cynnydd mewn ymosodiadau gan gŵn yn y blynyddoedd diwethaf, a gwella safonau lles anifeiliaid.

Bydd yr adolygiad yn cynnwys ysgolion ac awdurdodau lleol yn ogystal â milfeddygon ac Ymddiriedolaeth Cŵn Cymru, ac yn edrych ar sut mae gwella ymwybyddiaeth o berchnogaeth ar gŵn ymhlith pobl ifanc.

Dylai’r adolygiad gyflwyno ei adroddiad yn yr hydref. Gallwch ddysgu mwy ar wefan Llywodraeth Cymru yma.