A A English | Cymraeg

Plant diogel: gallwn gyflawni hyn gyda’n gilydd

Cynhelir Wythnos Diogelwch Plant o 4 i 10 Mehefin 2018, gyda’r nod o leihau nifer y plant sy’n cael eu lladd neu’n dioddef niwed difrifol o ganlyniad i ddamweiniau.

Mae damweiniau ymysg plant yn achosi 3 marwolaeth yr wythnos a dros 2,000 o dderbyniadau ysbyty. Rydym yn credu fod y niferoedd hyn yn llawer rhy uchel. Yn arbennig o ystyried y byddai modd atal nifer o’r damweiniau difrifol hyn drwy wneud newidiadau syml i arferion ac ymddygiad teuluoedd.

Dyna pam ei bod mor fuddiol cofrestru ar gyfer Wythnos Diogelwch Plant. Nid oes rheidrwydd arnoch i wneud hynny, ond mae’n broses gyflym ac mae’n golygu y byddwch yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y damweiniau mwyaf difrifol a’r pethau syml all teuluoedd a gofalwyr eu dysgu sy’n eu helpu i atal y damweiniau hyn, yn ogystal â deunyddiau i’w lawrlwytho am ddim y gellir eu defnyddio gyda theuluoedd a phlant.

Mae rhagor o wybodaeth am Wythnos Diogelwch Plant, a’r adnoddau sydd ar gael, ar wefan y Child Accident Prevention Trust https://www.capt.org.uk/Pages/Category/child-safety-week