A A English | Cymraeg

Nodi blaenoriaethau ymchwil iechyd a llesiant ar gyfer plant 0 – 7 oed, 13/08/2019 [C]

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu arolwg i helpu i lywio’u blaenoriaethau ymchwil yn ystod y deng mlynedd nesaf.

Nod yr arolwg, sydd wedi’i fwriadu ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac eraill fel ei gilydd, yw nodi’r meysydd allweddol sy’n effeithio ar ganlyniadau iechyd a llesiant plant o gyfnod beichiogrwydd hyd at saith oed.

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i ganfod bylchau yn eu gwybodaeth gyfredol am y canlyniadau gorau i’r grŵp yma o blant. Ar ôl nodi’r bylchau, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn creu agenda ymchwil ar gyfer y 10 mlynedd nesaf sy’n rhoi sylw i’r bylchau.

Dylai gymryd rhyw 10 munud i gwblhau’r arolwg, ac mae rhagor o wybodaeth am yr arolwg ar y dudalen lanio. Mae’r arolwg ar gael yn:

Bydd yr arolwg ar gael tan wythnos gyntaf mis Hydref.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Michael Seaborne, Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.