A A English | Cymraeg

Deddfwriaeth gwasanaethau cymdeithasol newydd i ddod i rym am hanner nos, 05/04/16 [C]

Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn dod i rym am hanner nos.

Gobeithir y bydd y Ddeddf yn gweld system gwasanaethau cymdeithasol decach, gryfach a chynaliadwy yng Nghymru.

O dan y Ddeddf newydd:

  • Bydd gan bobl lais mewn sut mae gwasanaethau cymdeithasol yn asesu ac yn diwallu eu hanghhenion
  • Bydd gan unigolion fynediad i’r gwasanaethau cymorth cywir ar yr adeg gywir
  • Bydd mwy o hawliau gan ofalwyr
  • Caiff pwerau eu cryfhau i ddiogelu plant hawdd eu niweidio

Am ragor o wybodaeth am weithrediad y Ddeddf newydd ewch i wefan Llywodraeth Cymru.