A A English | Cymraeg

Adnodd newydd wedi’i gynhyrchu: Llesiant yn ystod Coronafeirws

Mae adnodd newydd wedi cael ei gynhyrchu i helpu i reoli llesiant yn ystod ymlediad Covid 19. Cynhyrchwyd yr adnodd fel rhan o’r prosiect Paratoi, ac mae wedi’i fwriadu ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal neu unrhyw berson ifanc sy’n chwilio am gyngor neu gefnogaeth yn ystod y sefyllfa hon. Mae’n cynnwys cyngor ar sut i ofalu am eich llesiant yn ystod coronafeirws, sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn ofalgar, gwefannau defnyddiol ar gyfer y cyfnod yma, ac awgrymiadau am sut i ymlacio a gofalu amdanoch eich hun yn ystod y cyfnod cythryblus yma.

Gallwch chi lawrlwytho’r adnodd yma