A A English | Cymraeg

Mae Cynllun Interniaeth y Gwasanaeth Sifil ar gyfer Pobl Ifanc sy’n Gadael Gofal 2019 ar agor 12/09/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Cynllun Interniaeth Gwasanaeth Sifil y DU ar gyfer Pobl Ifanc sy’n Gadael Gofal ar gyfer 2019 nawr yn cymryd ceisiadau.

Mae’r cynllun yn cynnig interniaethau gyda thâl i bobl ifanc sy’n gadael gofal fel swyddogion gweinyddol neu swyddogion gweithredol.

Bydd swyddogion gweinyddol yn gweithio mewn swydd weinyddol o fewn tîm. Bydd swyddogion gweithredol yn gweithio o fewn tîm ar gynllunio busnes a llunio polisïau, o dan gyfarwyddyd arweinwyr tîm.

Nid oes angen cymwysterau ac mae ceisiadau’n cael eu cymryd gan bobl ifanc rhwng 18 a 30 oed sydd wedi gadael gofal.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:55 ar 26 Medi 2019.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ar wefan y cynllun.