A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn lansio ymgyrch newydd, “Mae ’na Amser i Siarad, Gwrando a Chwarae”

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i helpu rhieni i ddatblygu sgiliau iaith a chyfathrebu eu plant.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys awgrymiadau i helpu rhieni a gofalwyr plant 3-7 oed i wella sgiliau iaith a pharatoi ar gyfer yr ysgol. Bydd yn cynnwys hysbysebion ar y teledu, gorsafoedd radio lleol, ac ar-lein, yn ogystal ag animeiddiadau byr.

Mae’r ymgyrch yn rhan o gynllun ehangach i wella llefaredd, fydd yn derbyn £700,000 o gymorth ac arian ychwanegol yn 2018-19 i wella sgiliau iaith dysgwyr.

Dywedodd Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg:

“Mae llefaredd yn hanfodol i ddatblygu sgiliau bywyd ac rydyn ni’n awyddus i gefnogi rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid, gan eu bod yn trosglwyddo’r sgiliau gwerthfawr hyn i’w plant.”

Gallwch chi ddarllen mwy am yr ymgyrch newydd ar wefan Llywodraeth Cymru yma.