A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn lansio dull gweithredu ar gyfer Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio dull newydd o ymdrin ag addysg a gofal plentyndod cynnar.

Nod diwygio’r ddarpariaeth gofal blynyddoedd cynnar yw creu un dull plentyn-ganolog o ymdrin ag addysg a gofal plentyndod cynnar.

Y gobaith yw y bydd hyn yn lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant o gefndir difreintiedig a’u cyfoedion.

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd y diwygiadau hyn yn sicrhau gwell mynediad at addysg a gofal plant i rieni a phlant, mewn ffyrdd sy’n diwallu eu gwahanol anghenion a’u hamgylchiadau.

Bydd y newid arfaethedig yn digwydd yn ystod y deng mlynedd nesaf, a’r cam cyntaf at hynny fydd bod Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu fframwaith ansawdd, yn nodi’r egwyddorion a’r gofynion ar draws y sector.

Gallwch chi ddarllen datganiad ysgrifenedig Prif Weinidog Cymru ar y lansio ar wefan Llywodraeth Cymru.