A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o agweddau’r cyhoedd at gosb gorfforol, 05/06/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu arolwg o agweddau’r cyhoedd at gosb gorfforol i blant.

Mae canlyniadau’r arolwg gwaelodlin yn dangos bod 58% o’r bobl a holwyd yn credu bod cosb gorfforol eisoes wedi’i gwahardd yng Nghymru.

Dangosodd yr arolwg hefyd fod pobl sy’n gofalu am blant o dan saith oed yn llai tebygol na’r rhai oedd ddim yn gwneud hynny o ddweud bod angen smacio plentyn drwg weithiau.

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Bil Plant (Dileu Amddiffyniad Cosb Resymol)(Cymru) ym mis Mawrth 2019, ac ar hyn o bryd mae’n destun craffu gan bwyllgorau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bydd y Bil yn dileu amddiffyniad cosb resymol ac yn golygu bod holl blant Cymru yn cael  amddiffyniad cyfartal i’r hyn sydd gan oedolion yn erbyn ymosodiad.

Os caiff y Bil ei basio gan y Cynulliad, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth i sicrhau bod pob rhiant yn gwybod am y newid yn y gyfraith.

Bydd yr arolwg yn cael ei ailadrodd ar adegau rheolaidd yn ystod yr ymgyrch arfaethedig hon. Bydd y gwaelodlin yn helpu Llywodraeth Cymru i ddeall pa mor effeithiol yw eu hymgyrch, gan roi cyfle iddyn nhw gymharu ymwybyddiaeth o’r newidiadau arfaethedig cyn ac ar ôl i’r ymgyrch gychwyn