A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £6m o gyllid i sefydliadau’r trydydd sector, 18/04/17 [C]

Mae Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi £6 miliwn o gyllid ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru.

Bydd y cyllid yn cael ei rannu rhwng darparu cyngor a hyfforddiant i sefydliadau’r trydydd sector, darparu cefnogaeth i sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, ac fel cydnabyddiaeth ariannol i aelodau Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector sydd wedi treulio amser yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y dadansoddiad o’r arian, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.