A A English | Cymraeg

Gwaharddiad ar daro i gael ei drafod gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 17/10/11 [C]

Bydd grŵp trawsbleidiol o AC sy’n ceisio rhoi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yn arwain trafodaeth ar wahardd taro yng Nghymru yn y Cynulliad cyn hir.


Ar hyn o bryd yng Nghymru a Lloegr, gall rhieni sy’n taro eu plant ddefnyddio amddiffyniad cyfreithiol “cerydd rhesymol.” Arweiniodd ymgais flaenorol i ddiwygio’r gyfraith yng Nghymru at ddadleuon ynghylch a oedd gan y Cynulliad Cenedlaethol y pŵer i ddeddfu yn y maes hwn. Fodd bynnag, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bellach wedi dweud wrth ACau fod gan y Cynulliad y pwerau angenrheidiol erbyn hyn i newid y gyfraith droseddol mewn perthynas â Chymru, gan ddileu amddiffyniad “cerydd rhesymol”, ac i wneud taro plentyn yn anghyfreithlon yng Nghymru.


Hefyd dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn dymuno gwneud cosb gorfforol yn annerbyniol drwy hyrwyddo “dewisiadau amgen positif”.


Y cynnig hwn, a gyflwynwyd ar y cyd gan Christine Chapman AC, Julie Morgan AC, Lindsay Whittle AC a Kirsty Williams AC, fydd y drafodaeth gyntaf a gynhelir gan y Cynulliad o dan system newydd sy’n ceisio gwneud busnes y Cynulliad yn fwy agored i faterion sydd o bwys i Aelodau ac i gymunedau ledled Cymru.


I ddysgu mwy am y system newydd o drafodaethau a arweinir gan aelodau unigol, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Unable to validate links: Line 5: Unexpected char . in attribute of tag “a”