A A English | Cymraeg

Grŵp Ymgynghorol Lleisiau o Ofal, 13/09/2018 [C]

Mae Lleisiau o Ofal Cymru yn lansio grŵp ymgynghorol sy’n cynnwys pobl ifanc â phrofiad o ofal o bob rhan o Gymru.

Bydd y grŵp yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn, ledled Cymru. Bydd yn siarad am ddyfodol Lleisiau o Ofal Cymru a sut y gall wella bywydau pobl ifanc â phrofiad o ofal.

Bydd y bobl ifanc â phrofiad o ofal yn gallu cwrdd â phobl ifanc eraill â phrofiad o ofal i ddarganfod y pethau sy’n mynd yn eu blaen yn eu hardal nhw.

Mae Lleisiau o Ofal yn chwilio am bobl ifanc rhwng 12 ac 21 oed â phrofiad o ofal i gynnig cymryd rhan yn y grŵp. Bydd angen i unrhyw un dan 18 oed sy’n gwneud cais gael caniatâd eu rhiant neu warcheidwad.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflenni cais ar wefan VFCC. Y dyddiad cau yw 22 Hydref 2018.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Lleisiau o Ofal Cymru.