A A English | Cymraeg

Grantiau ar gael o’r Gronfa Ymchwil Cymdeithasol, 13/04/10 [C]

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi bod £200,000 ar gael ar gyfer ymchwil gymdeithasol o gronfa Syniadau Newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae grantiau unigol o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau ymchwil a fydd yn rhoi cipolwg i ni o broblemau cymdeithasol y mae angen i Lywodraeth y Cynulliad fynd i’r afael â hwy. Bydd canfyddiadau’r ymchwil yn ein cynorthwyo i lunio ein polisïau yn y dyfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 4 Mehefin 2010.  Anfonwch eich ceisiadau at Kate Mulready, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Ystafell 3.11, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ neu gallwch anfon eich cais mewn e-bost.  Y cyfeiriad e-bost yw kathleen.mulready@cymru.gsi.gov.uk.   

Mae rhagor o wybodaeth ar gael oddi ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru.