A A English | Cymraeg

Gofal a bywyd ar yr un pryd: Arolwg ar gyfer gofalwyr 16 oed a throsodd, 11/07/18 [C]

Mae’n bwysig fod gofalwyr yn cael yr egwylion a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt fel eu bod yn parhau’n ffit ac iach i wneud mwy o’r pethau sy’n bwysig iddynt.

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru holi gofalwyr pa fathau o egwylion byr, gofal seibiant neu ofal amgen sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf.

Mae ein harolwg ar gyfer gofalwyr 16 a throsodd ar gael yn:

https://survey.sogosurvey.com/r/itHmYb

Dyddiad cau: Dydd Gwener 3 Awst 2018

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr arolwg hwn mae croeso ichi gysylltu â Karen Wontner trwy ebost, trwy ffonio 029 2009 0087 neu trwy ysgrifennu at  Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, 3ydd Llawr, 33-35 Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd CF11 9HB