A A English | Cymraeg

Eurochild yn gofyn am fewnbwn gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda gofalwyr ifanc

Hoffai Eurochild glywed oddi wrth weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda gofalwyr ifanc. Bydd eu barn yn cyfrannu at y camau mae’r Undeb Ewropeaidd yn eu cymryd ar ofalwyr ifanc, sy’n cael eu paratoi gan Grŵp Anffurfiol Buddiannau Gofalwyr Senedd Ewrop.

Bydd yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Jana Hainsworth, yn cynrychioli Eurochild mewn cyfarfod rhwng Eurocarers a Grŵp Anffurfiol Buddiannau Gofalwyr Senedd Ewrop ar 06 Mawrth 2018.

Hoffai Eurochild glywed am heriau ac anghenion gofalwyr ifanc. Gofalwr ifanc yw unrhyw un o dan 18 oed sy’n darparu gofal, cymorth neu gefnogaeth arwyddocaol neu sylweddol i aelodau eraill y teulu yn rheolaidd.

Mae Eurochild yn nodi y gall bod yn ofalwr ifanc greu sawl her i blentyn neu berson ifanc, sy’n cynnwys colli’r ysgol, eu plentyn dod neu eu datblygiad personol.

Os hoffech gyfrannu’ch barn chi, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tinna Rós Steinsdóttr.

I ddarllen rhagor am yr alwad am sylwadau a phrosiectau eraill sydd ar waith, ewch i wefan Eurochild.