A A English | Cymraeg

Darlith Flynyddol Plant yng Nghymru yn yr Eisteddfod 20/08/2018 [C]

Cynhaliodd Plant yng Nghymru eu darlith flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 08 Awst 2018, ym Mae Caerdydd. Roedd nifer da yn y ddarlith, a chafwyd sesiwn holi ac ateb ddiddorol i ddilyn.

Roedd y ddarlith, a draddodwyd gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid, yr Athro Mark Drakeford AC, yn canolbwyntio ar Brexit. Cyflwynodd yr Ysgrifennydd Cabinet ddeg pwynt ar Brexit, ac amlinellu ei bryderon a’i ragfynegiadau.

Carai Plant yng Nghymru ddiolch i bawb oedd yn bresennol, ac yn arbennig yr Athro Drakeford, Helen-Mary Jones AC am gadeirio, a WCVA am gael defnyddio’u gofod digwyddiadau.

Gallwch ddarllen anerchiad yr Ysgrifennydd Cabinet yma.