A A English | Cymraeg

Cystadleuaeth ysgrifennu creadigol i blant sy’n derbyn gofal a’r sawl sydd wedi gadael gofal, 08/01/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r elusen dros gyfranogiad ac eiriolaeth plant sy’n derbyn gofal, Coram Voice, yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu creadigol i blant sy’n derbyn gofal a’r sawl sydd wedi gadael gofal.

Mae’r gystadleuaeth yn dod i ben ar 10fed Chwefror 2019 a gall unrhyw un hyd at 25 blwydd oed sydd â phrofiad o’r system ofal wneud cais.

Cewch ysgrifennu unrhyw beth a fynnwch ar yr amod ei fod ar thema ‘Tyfu i fyny’. Gall fod yn stori fer, cerdd, rap, neu gân. Rhaid iddo beidio â bod dros 500 o eiriau. Mae’r gwobrau’n cynnwys cael eich cyhoeddi mewn llyfr sy’n dangos enillwyr y gystadleuaeth a hyd at £100 mewn talebau siopa.

Gallwch ddysgu mwy am y gystadleuaeth, yn ogystal â sut mae gwneud cais, ar wefan Coram Voices.