A A English | Cymraeg

Cynnig eithriadau i’r Dreth Cyngor ar gyfer pobl sy’n gadael gofal, 23/11/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau i eithrio’r rheiny sy’n gadael gofal rhag talu’r dreth gyngor.

Wedi i ni annog awdurdodau lleol eisoes i eithrio’r rheiny sy’n gadael gofal drwy ddefnyddio pwerau disgresiwn sy’n bodoli eisoes, mae’r ymgynghoriad yn edrych ar ffurfioli rhyddhad yn ôl disgresiwn ar sail statudol. Mae’r rheiny sy’n gadael gofal yn grwp bregus, ac iddyn nhw gall y broses o symud ymlaen i fyd oedolion fod yn arbennig o heriol. 

Ar hyn o bryd, byddai’r eithriadau arfaethedig ar gyfer y rheiny rhwng 18 a 24 oed sy’n gadael gofal, gyda’r dreth gyngor yn daladwy yn 25 oed, yn dechrau yn y flwyddyn ariannol 2019-2020. Gallwch ddod o hyd i fanylion llawn yr ymgynghoriad yn https://bit.ly/2R8MsBw

Mae Plant yng Nghymru yn paratoi ymateb i’r ymgynghoriad hwn, a hoffem gael eich mewnbwn chi yn ein hymateb. Byddem yn ddiolchgar pe gallech ateb yr arolwg isod erbyn 5 Rhagfyr 2018.