A A English | Cymraeg

Cymunedau Nesaf – Ymgynghoriad ynglŷn â dyfodol y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, 30/01/08 [C]

Diwedd yr ymgynghoriad: 28/01/08

Y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n ymgynghori ynglŷn â’r ddogfen, “Cymunedau Nesaf – Datblygu Gwaith Cymunedau yn Gyntaf”.

Cymunedau yn Gyntaf yw rhaglen Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella’r amodau byw a’r rhagolygon ar gyfer pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ledled Cymru.

Yn “Cymunedau Nesaf – Datblygu Gwaith Cymunedau yn Gyntaf”, y mae’r rhagair yn datgan mai barn Llywodraeth Cynulliad Cymru yw bod angen i Gymunedau yn Gyntaf ganolbwyntio fwy ar fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau tlodi.  Y mae’n rhaid i bob Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf fod yn eglur o ran yr hyn y mae’n ceisio â’i gyflawni, yn enwedig o ran yr agenda ehangach ar gyfer adfywio a chyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru, megis gwaith i fynd i’r afael â thlodi ymysg plant a segurdod economaidd a datblygu mentrau cymdeithasol.”

 Y mae’r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu cynigion Llywodraeth Cynulliad Cymru ac yn gwahodd partneriaethau lleol ac eraill i drafod a bwrw sylw cyn y bwrir ymlaen â’r gwaith dros y cyfnod 2009-2012.

Y mae’r ddogfen ymgynghori ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru