A A English | Cymraeg

Cyhoeddi adroddiad Adolygu Marwolaethau Plant, 12/07/13 [C]

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu ei Adroddiad Blynyddol cyntaf sy’n edrych ar y data am farwolaethau plant yng Nghymru.

Cynhyrchir Adroddiad Blynyddol Adolygu Marwolaethau Plant 2013 fel rhan o’r Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant, sy’n bwriadu nodi patrymau mewn achosion marwolaeth plant er mwyn gwneud argymhellion i leihau eu hamlder.

Mae’r ymchwil yn cynnwys marwolaethau plant sy’n cael eu geni’n fyw, lle digwyddodd y farwolaeth ar ôl 1 Hydref 2009 a chyn pen-blwydd y plentyn yn 18 a lle bo’r plentyn naill ai’n preswylio fel arfer yng Nghymru neu’n marw yng Nghymru.

Darganfuwyd bod 222 o farwolaethau plant wedi cael eu cofrestru yng Nghymru yn ystod 2011. Mae’r gyfradd farw i blant yng Nghymru yn aros yn ddigyfnewid i raddau helaeth dros y degawd diwethaf. Mae’r mwyafrif o farwolaethau (61%) yn digwydd o dan un flwydd oed; ac mae ychydig dros hanner y marwolaethau eraill (20%) yn digwydd rhwng 12 a 17 oed.

Mae adroddiad ar wahân wedi cael ei gyhoeddi hefyd sy’n edrych ar yrwyr yn eu harddegau. Dadansoddodd Thematic review of deaths of teenagers in motor vehicles 2006-2010 ddata am 45 o drawiadau, 90 o anafusion ac 28 o farwolaethau.

Mae’r ddau adroddiad a gwybodaeth bellach am raglen Adolygu Marwolaethau Plant i’w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.