A A English | Cymraeg

Coleg Brenhinol y Bydwragedd yn argymell darparu Blychau Babanod yn gyffredinol yn y Deyrnas Unedig 02/08/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae datganiad safbwynt gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd (RCM) yn cefnogi darpariaeth gyffredinol o flychau babanod yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r Coleg Brenhinol yn credu y gallai darparu’r blychau leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â chyd-gysgu anniogel mewn rhai achosion.

Mae ffactorau risg marwolaeth sydyn annisgwyl yn ystod babandod (SUDI) yn uwch mewn cymunedau mwy difreintiedig neu ynysig, ac mae’r Coleg o’r farn y gallai blychau babanod fod yn arbennig o fuddiol, gan ddarparu mannau cysgu diogel i’r baban yn yr amgylcheddau hyn.

Yn ôl y datganiad, mae’n rhaid i’r blychau fod yn ddiogel, o ansawdd uchel, a bodloni safonau diogelwch gofynnol y Deyrnas Unedig.

Ar hyn o bryd mae’r Alban yn darparu blwch baban i bob baban newydd, tra bod Lloegr wedi dechrau peilota cynlluniau mewn rhai Ymddiriedolaethau GIG yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Nid oes cynlluniau yng Nghymru a Gogledd Iwerddon hyd yma.

I ddysgu mwy, ewch i wefan Coleg Brenhinol y Bydwragedd.