A A English | Cymraeg

Cael eich Gweld: digwyddiad lansio Menter Siblingiaid sy’n Ofalwyr Fforwm Cymru Gyfan, 18/06/2018 [C]

Mae Menter Siblingiaid sy’n Ofalwyr Fforwm Cymru Gyfan yn cynnal digwyddiad lansio cychwynnol ar 04 Gorffennaf 2018, dan y teitl Cael eich Gweld.

Bydd y digwyddiad yn rhannu lluniau a phrofiadau o siblingiaid sy’n ofalwyr yng Nghymru, ac yn cydnabod y brodyr a’r chwiorydd sy’n cefnogi eu siblingiaid a’u rhieni trwy gyflawni tasgau beunyddiol a chynnal llesiant emosiynol.

Cynhelir y digwyddiad o 12.00-13.00pm ar 04 Gorffennaf 2018 yn Nhŷ Portland, Stryd Biwt, Bae Caerdydd. CF10 5EQ. Mae rhagor o wybodaeth ar y daflen.

Mae swm bychan o arian ar gael i helpu gyda chostau teithio i’r gofalwyr hynny a’u teuluoedd a fyddai’n hoffi bod yn bresennol, ond sy’n gorfod teithio’n bellach.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle, cysylltwch â Sophie Weeks yn y Fforwm trwy e-bostio sophie@allwalesforum.org.uk neu ffonio 02920 811120.

2018-06-18 Be Seen Sibling Carer Network launch