A A English | Cymraeg

Arian am wasanaethau chwarae awdurdodau lleol yng Nghymru, 03/02/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1.25 miliwn o arian newydd i ddatblygu cyfleoedd chwarae i blant.

Bydd cynghorau lleol yn gallu defnyddio’r arian am offer chwarae cludadwy, i ganolbwyntio ar chwarae i blant anabl, yn ogystal â datblygu parciau gyda siglenni rhaff, fframiau pren ac annog chwarae stryd.

Mae chwarae yn hanfodol am ddatblygiad, addysg a lles plant.

Yn ôl Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) mae gan blant hael i chwarae ac ymlacio. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gynnwys UNCRC yn ei chyfraith ddomestig.

Gallwch ddysgu mwy ar wefan Llywodraeth Cymru.