A A English | Cymraeg

Amddiffyniad cyfartal a gostwng yr oedran pleidleisio yn rhan o flaenoriaethau cyfreithiol Llywodraeth Cymru, 17/07/2018 [C]

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd y blaenoriaethau cyfreithiol am y flwyddyn sy’n dod yn cynnwys rhoi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru, a gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau lleol i 16.

Bydd y ddeddfwriaeth i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol yn rhan o becyn o fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd yn sicrhau bod gan blant y dechrau gorau mewn bywyd ac yn rhoi cefnogaeth i rieni.

Yr wythnos ddiwethaf, croesawodd Plant yng Nghymru y cyhoeddiad bod llai o rieni’n defnyddio cosb gorfforol i reoli ymddygiad eu plant. Mae’n dda gennym hefyd fod Llywodraeth Cymru yn parhau â’i chynlluniau i ddeddfu, a gobeithiwn y bydd deddfwriaeth glir yn rhoi’r un amddiffyniad cyfreithiol ag oedolion i blant yng Nghymru.

Mae’r Llywodraeth yn bwriadu cyflwyno bil llywodraeth leol i ddiwygio trefniadau etholiadol awdurdodau lleol, gan gynnwys gostwng yr oedran pleidleisio i ganiatáu i bobl 16 a 17 oed bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi hefyd ei bod yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth a fydd yn trefnu llyfr statudau Cymru yn gliriach, gan obeithio gwneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch.

I ddarllen cyhoeddiad llawn Llywodraeth Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru, yma.