A A English | Cymraeg

Aelodau’r Cynulliad i drafod egwyddorion cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), 12/09/2019 [C]

Bydd aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) ar 17 Medi 19.

Nod y Bil yw cael gwared ar yr amddiffyniad o gosb resymol a rhoi amddiffyniad cyfreithiol cyfartal i blant yng Nghymru rhag cosb gorfforol.

Ar 06 Awst 2019, cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eu hadroddiad ar yr ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil. Roedd mwyafrif o aelodau’r Pwyllgor yn cefnogi’r Bil, ac yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o’r hyn y bydd y Bil yn ei wneud, a sicrhau bod cefnogaeth gyffredinol i rieni ledled Cymru.

Bydd y ddadl ddydd Mawrth yn gofyn i Aelodau’r Cynulliad drafod y Bil a phleidleisio i benderfynu a ddylai’r Bil symud ymlaen.

Yn ddiweddar, mae Plant yng Nghymru wedi llunio papur briffio  gydag elusennau plant cenedlaethol eraill yng Nghymru yn argymell y dylai Aelodau’r Cynulliad bleidleisio o blaid y Bil.