A A English | Cymraeg

Adroddiad Plentyndod Da 2019, Awst 19 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Cymdeithas y Plant wedi cyhoeddi eu hwythfed adroddiad blynyddol ar dueddiadau mewn llesiant plant a phobl ifanc. Yn ôl y Gymdeithas, mae plant yn ‘gynyddol anhapus’ ers 2009.

Mae adroddiad eleni yn amcangyfrif y gallai bron i chwarter miliwn o blant ledled y DU fod yn anhapus ar eu bywyd yn ei grynswth.

Meysydd pryder mawr i blant oedd cyfeillgarwch, ymddangosiad yn achos bechgyn, a’u dyfodol yn gyffredinol.

Roedd gostyngiad sylweddol yn eu hapusrwydd ar eu bywydau yn eu crynswth, eu hapusrwydd ar ffrindiau, a’r ysgol. Nid oedd unrhyw newidiadau arwyddocaol yn eu hapusrwydd ar eu teuluoedd, ymddangosiad yn gyffredinol, a gwaith ysgol.

Am ragor o wybodaeth am yr arolwg a’r manylion llawn, ewch i wefan Cymdeithas y Plant.