A A English | Cymraeg

Adolygiad o’r Argyfwng Gofal: Adolygiad dan arweiniad y sector o’r cynnydd mewn ceisiadau am orchmynion gofal a nifer y plant mewn gofal

Mae’r Adolygiad o’r Argyfwng Gofal yn ymchwilio’r i’r cynnydd mewn ceisiadau am orchmynion gofal a nifer y plant mewn gofal.

Mae’r adolygiad ar waith rhwng Tachwedd 2017 a Mehefin 2018, wedi ei hwyluso gan y Grŵp Hawliau Teuluol, a’i ariannu gan Sefydliad Nuffield. Mae’n cael ei gefnogi gan randdeiliaid ym meysydd lles plant a’r system cyfiawnder teuluol.

Bydd yr adolygiad yn coladu tystiolaeth am achosion y cynnydd mewn gweithrediadau gofal, yn craffu ar bolisïau ac arferion a all arwain at leihau ceisiadau o fewn gofal a’r plant sydd mewn gofal, yn ogystal ag ymgynghori â phlant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr sy’n berthnasau, ac arbenigwyr y sector.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar wefan y Grŵp Hawliau Teuluol yma, ynghyd â gwybodaeth am gymryd rhan yn yr adolygiad.