A A English | Cymraeg

Addysg yn hanfodol i wneud Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn llwyddiant, 28/06/2019 [C]

Er eu bod yn cytuno ag egwyddorion cyffredinol y Bil, dywed y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaeth y bydd angen codi ymwybyddiaeth ac addysg ynghylch gostwng yr oedran pleidleisio.

Mae’r Pwyllgor wedi cwblhau archwilio’r Bil yn ddiweddar. Dywedodd ei fod yn bryderus am y “diffyg ymddangosiadol cynllun gweithredu” am addysg.

Er mwyn i bobl 16 a 17 oed yng Nghymru gymryd rhan yn etholiadau Cynulliad 2021, nid oes llawer o amser ar ôl i sefydlu rhaglen addysg, yn ôl y Pwyllgor.

Roedd yn gyfle i edrych ar wella addysg dinasyddiaeth i bobl o bob oedran, meddai’r Pwyllgor.

Gallwch ddarllen y datganiad llawn i’r wasg ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.