A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

27 Jan 2021

**Rhithwir** Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Cwrs hanner dydd Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â…

Venue:
Ar-lein trwy Zoom

Organiser:
Plant yng Nghymru

28 Jan 2021

**Rhithwir** Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle

Adborth “Roedd taflen weithgareddau dyddiol ac ymateb yn hytrach nag…

Venue:
Ar-lein trwy Zoom

Organiser:
Plant yng Nghymru

29 Jan 2021

**Rhithwir** Camfanteisio Troseddol Plant: Llinellau Sirol, Troseddau Cyllyll a Chamfanteisio Rhywiol ar Blant

Adborth “Hyfforddiant rhagorol gyda hyfforddwr gwych” “Hyfforddwr yn hynod wybodus…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

2 Feb 2021

**Rhithwir** ACE: Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd yr hwylusydd yn rhagorol ac yn gynhwysol iawn”…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

5 Feb 2021

**Rhithwir** Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Adborth “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…

Venue:
Ar-lein trwy Zoom

Organiser:
Plant yng Nghymru

23 Feb 2021

**Rhithwir** Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Cwrs hanner dydd Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â…

Venue:
Ar-lein trwy Zoom

Organiser:
Plant yng Nghymru

24 Feb 2021

**Rhithwir** “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Sesiynau 3 awr dros 3 diwrnod Mae gan bob plentyn…

Venue:
Ar-lein trwy Zoom

Organiser:
Plant yng Nghymru

25 Feb 2021

**Rhithwir** Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Sicrhau bod tystysgrifau diogelu eich staff chi wedi’u diweddaru. Adborth…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

2 Mar 2021

**Rhithwir** Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Cwrs hanner dydd Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â…

Venue:
Ar-lein trwy Tims

Organiser:
Plant yng Nghymru

11 Mar 2021

**Rhithwir** Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Adborth “Roedd hyn yn wych, rhannu syniadau ynghylch sut i…

Venue:
Ar-lein trwy Zoom

Organiser:
Plant yng Nghymru