A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

10 Jun 2020

Diogelu Plant a Phobl Ifanc – Hyfforddiant rhithwir 3 awr

Gan fod y canllawiau’n nodi y “dylai cyflogeion ar ffyrlo…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

16 Jun 2020

**Rhithwir** ACE: Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

17 Jun 2020

**Rhithwir** Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

Sesiwn hanner ddiwrnod Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

18 Jun 2020

**Rhithwir** Datblygiad Plant

Adborth “Bydd yr hyfforddiant hwn yn fy helpu i nodi…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

26 Jun 2020

**Rhithwir** Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy’n Gofalu am y Gofalwyr?

Sesiwn 3 awr rhithwir Mae Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

7 Jul 2020

**Rhithwir** Troseddau Cyllyll

** Ymunwch â Mike ar gyfer y cwrs hwn nawr…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

10 Jul 2020

**DYDDIAD NEWYDD: Trawma a’r effaith ar ddatblygiad y plentyn**

Cwrs Undydd Diffinnir trawma fel profiad llethol ac sy’n herio…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

13 Jul 2020

**DYDDIAD NEWYDD: Rheoli Ymddygiad mewn Pobl Ifanc**

Cwrs Un Diwrnod Bydd y cwrs hwn yn archwilio ymddygiad…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

15 Jul 2020

**DYDDIAD NEWYDD: Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc**

Adborth “Mae gen i fwy o wybodaeth ar sut i…

Venue:
Caerfyrddin

Organiser:
Plant yng Nghymru

21 Jul 2020

**DYDDIAD NEWYDD** “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Adborth “Roedd rhan Lego yn wych!” “DSL ydw i a…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru