A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant Agored

= Accredited Event

4 Nov 2020

**Rhithwir** Lles, Pwysau a Straen yn y Gweithle

Cwrs undydd Dyluniwyd y cwrs hwn i roi dealltwriaeth glir…

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

4 Nov 2020

**Rhithwir** “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Sesiynau 3 awr dros 3 diwrnod Mae gan bob plentyn…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

12 Nov 2020

**Rhithwir** ‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio Rhywiol

Adborth “Cwrs gwych, hwylusydd gwybodus iawn” “Bydd hyfforddiant yn fy…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

19 Nov 2020

**Rhithwir** Trawsnewidiadau: Cefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Adborth “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

1 Dec 2020

**Rhithwir** Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Sicrhau bod tystysgrifau diogelu eich staff chi wedi’u diweddaru. Adborth…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

3 Dec 2020

**Rhithwir** Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni

** Mae’r cwrs hwn wedi’i gyddwyso a’i addasu i redeg…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

7 Jan 2021

**Rhithwir** Deall ac Ymateb i Drawma – yng nghyd-destun COVID-19

Sesiwn hanner ddiwrnod Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir…

Venue:
Ar-lein trwy Zoom

Organiser:
Plant yng Nghymru