A A English | Cymraeg

Loading Events

Hyfforddiant wedi'i deilwra

IMG_1139  Group Exhibit

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu un o’r cyrsiau rydym ni’n eu hysbysebu ar gyfer eich tîm staff chi yn unig, neu os hoffech chi drafod y posibilrwydd o gomisiynu cwrs wedi’i deilwra i fodloni angen hyfforddiant sydd wedi ei nodi, cysylltwch â’r Uned Hyfforddi. Gallai hyn olygu addasu cwrs presennol i ganolbwyntio ar grŵp penodol o blant neu bobl ifanc, mireinio’r cynnwys i sicrhau ei fod yn berthnasol i staff o wasanaeth penodol, neu o bosib datblygu cwrs hyfforddiant newydd.

Byddwn yn darparu hyfforddwr sydd â phrofiad manwl yn y maes perthnasol ynghyd â deunyddiau ac adnoddau manwl ar gyfer y cwrs er mwyn gwella’r hyn a ddysgir o’r diwrnod. Os gallwch chi ddarparu lleoliad mae hynny’n ffordd gost-effeithiol o gyflwyno pecyn hyfforddiant pwrpasol i dîm staff cyfan ar yr adeg ac yn y lleoliad sy’n diwallu eu hanghenion nhw orau.

Rydym yn darparu hyfforddiant ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys Diogelu Plant, Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Ecsbloestio Llinellau Sirol, a Chefnogi plant trawsrywiol. Mae rhestr lawn o bynciau hyfforddi ar gael yn ein llyfryn hyfforddi: Llyfryn Hyfforddiant

Dysgwch fwy am y mathau o hyfforddiant y gallwn ni eu darparu drwy edrych ar yr astudiaethau achos hyn, neu drwy edrych ar y cyrsiau hyfforddiant yn adran Hyfforddiant Agored neu’r Archif Hyfforddiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein hyfforddiant wedi’i deilwra ffoniwch ni ar 029 2034 2434, neu llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n dod yn ôl atoch chi gyda mwy o wybodaeth.

Ffurflen Holi am Hyfforddiant wedi ei Gomisiynu