A A English | Cymraeg

Loading Events

Digwyddiadau

Mae’r adran hon yn rhoi manylion digwyddiadau a drefnir gan Plant yng Nghymru a chan ein haelodau.  Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru a hoffech chi hysbysebu’ch digwyddiad ar y wefan hon, anfonwch e-bost at: info@childreninwales.org.uk.

Mae Plant yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen hyfforddiant helaeth.  Mae mwy o fanylion am hyn ar gael yn ein hadran hyfforddiant.

3 Dec 2020

Cefnogi plant a theuluoedd yn ystod y pandemig: Gwrando ac ymateb i’r teuluoedd, tra’n gofalu amdanom ein hunain

Bydd y gweminar hwn yn cynnwys cyflwyniad gan ddau Seicodadansoddol…

Venue:
Ar-lein

Organiser:
Plant yng Nghymru

31 Mar 2021

Cynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc – RHITHWIR

#CymruIfanc2021   Oherwydd y pandemig Covid-19, fe fydd y digwyddiad…

Venue:
RHITHWIR

Organiser:
Plant yng Nghymru