Hyfforddiant Am Ddim

Plant â phrofiad gofal: sut i ddeall a chefnogi plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal â'r rhai sy'n gadael gofal

Cwrs un diwrnod

Mae'r cwrs hyfforddi undydd rhad ac am ddim hwn wedi'i anelu at ymarferwyr sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phlant â phrofiad gofal mewn ystod o leoliadau gan gynnwys cymorth i deuluoedd, gwaith ieuenctid, gwaith chwarae, addysgu, gweithgareddau'r awyr agored a'r celfyddydau i gael gwell dealltwriaeth o'u hanghenion cymorth. 

Fe fydd yr hyfforddiant wedi cael ei lywio gan brofiadau ac effaith y pandemig COVID-19 - sydd wrth gwrs wedi cael effaith sylweddol ar brofiad plant sy’n derbyn gofal a phlant â phrofiad gofal ers mis Mawrth 2020.  Yn benodol, mi fydd ystyriaeth o wytnwch, yr effaith trawma a'r angen i ddefnyddio ymagweddau gwybodus trawma i gefnogi unigolion o ganlyniad.  Bydd yr hyfforddiant yn archwilio amrywiaeth o sefyllfaoedd byw y gall ymarferwyr ddod ar eu traws, ystyr y derminoleg a ddefnyddir ac yn canolbwyntio ar ymatebion pobl ifanc am eu profiadau o fod ‘mewn gofal’.

Archebu nawr

Cyfranogiad Plant a Phobl ifanc

Cwrs un diwrnod

Mae'r cwrs yma'n hwyl gydag ymarferion gafaelgar.   

Fe fydd y cwrs yma'n amlinellu'r fframwaith damcaniaethol a deddfwraethol am gyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru gan gynnwys technegau y gellir eu defnyddio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.   Bydd mwyafrif y cwrs yn archwilio dulliau gallech eu defnyddio gyda phlant a phobl ifanc, ar sail unigolyn a grŵp, er mwyn eu cynnwys mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau bod dydd, yn y ffordd ehangaf bosib.

Bydd cyfranogwyr yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i ddefnyddio offer ymarferol i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.

Bydd y bore yn canolbwyntio ar blant o dan 10 oed â'r prynhawn ar bobl ifanc hyd at 25 oed.

Archebu nawr