A A English | Cymraeg

Archif Hyfforddiant

6 Oct 2020

**Rhithwir** Delio gyda Rhieni anghydweithredol a gelyniaethus: Canolbwyntio ar y Plant

Adborth “Diwrnod difyr gadwodd fy niddordeb ar ei hyd. Y…


30 Sep 2020

**Rhithwir** ACE: Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Adborth “Roedd y rhan fwyaf defnyddiol yn dysgu am yr…


17 Sep 2020

**Rhithwir** Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd

Adborth “Hyfforddwr arbennig ac yn wybodus iawn” “Dealltwriaeth gryfach o’r…


15 Sep 2020

**Rhithwir** “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Sesiynau 3 awr dros 3 diwrnod Mae gan bob plentyn…


1 Sep 2020

**Rhithwir** Trawsnewidiadau: Cefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol

Adborth “Wedi mwynhau’r hyfforddiant. Nawr rwy’n fwy ymwybodol o’r materion…


20 Aug 2020

**Rhithwir** Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Gan fod y canllawiau’n nodi y “dylai cyflogeion ar ffyrlo…


18 Aug 2020

**Rhithwir** Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

**Ychwanegwyd sesiwn ychwanegol oherwydd y galw** Sesiwn hanner ddiwrnod Bydd…


11 Aug 2020

**Rhithwir** Troseddau Cyllyll

** Ymunwch â Mike ar gyfer y cwrs hwn nawr…


21 Jul 2020

**Rhithwir** “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Sesiynau 3 awr dros 3 diwrnod Mae gan bob plentyn…


14 Jul 2020

**Rhithwir** Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy’n Gofalu am y Gofalwyr?

Sesiwn 3 awr rhithwir Mae Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc…