A A English | Cymraeg

Ein Hyfforddiant

Mae Plant yng Nghymru yn darparu amrediad o cyrsiau hyfforddiant aml-ddisgyblaeth sy’n bwriadu hyrwyddo ymagwedd integredig ar gyfer pawb sy’n gweithio yn y sectorau statudol, annibynnol a’r trydydd sector. Mae’r cyrsiau’n manteisio ar adnoddau’n tîm staff arbenigol ein hunain, a rhwydwaith cenedlaethol o unigolion a sefydliadau arbenigol, i ddarparu digwyddiadau hyfforddi o’r radd flaenaf mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru. Anelir ein cyrsiau hyfforddiant at bobl sy’n gweithio yng Nghymru, gan adlewyrchu cyd-destun Cymru a’r gwahaniaeth cynyddol rhag polisi plant a theuluoedd yn Lloegr.

PARHAU Â’CH DYSGU AR-LEIN

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae Plant yng Nghymru yn dal yn ymroddedig i sicrhau ein bod ni’n ymateb i’ch anghenion hyfforddi. Dyna pam rydyn ni’n dal i dderbyn eich archebion hyfforddiant neu ymholiadau ynghylch hyfforddiant unigryw a chyrsiau a hysbysebwyd.

Adborth o’n cwrs Trosedd Cyllell ar-lein

“Cyflwynwyd yr hyfforddiant yn dda trwy dimau, da iawn mewn cyfnod heriol iawn!” – YW, Sir y Fflint

“Roedd y cyfan yn ddefnyddiol a sut y cafodd ei gyflawni gan Mike, roeddwn i’n hoff iawn o’r enghreifftiau a roddodd.” – Gweithiwr IFSS, Ceredigion

“Rwy’n gweithio gyda bechgyn yn eu harddegau sy’n credu ei bod hi’n cŵl hongian o gwmpas mewn gangiau ac yn aml iawn maen nhw’n eu cael eu hunain yn y lle a’r amser anghywir oherwydd eu naïfrwydd a’u tagu. Mwy o wybodaeth sydd gen i po fwyaf y gallaf eu haddysgu.” – Arweinydd llesiant, Ysgol Plasmawr

Hyfforddiant Agored

Mae gan Plant yng Nghymru raglen o gyrsiau hyfforddiant agored. Mae’r cyrsiau’n cael eu trefnu ar amrediad o faterion, eu cynnal mewn mannau ledled Cymru ac ar agor i bawb.  Mae cofrestriad am gyrsiau’n cael ei drefnu ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu ac mae lleoedd yn gyfyngedig felly rydym yn cynghori cadw lle’n gynnar, ac mae disgowntiau sylweddol ar gael i aelodau Plant yng Nghymru.  Mae rhai o’n cyrsiau hyfforddiant agored wedi eu hachredu erbyn hyn.

Hyfforddiant wedi'i deilwra

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu un o’n cyrsiau hyfforddiant ar gyfer eich corff chi, neu gomisiynu diwrnod hyfforddiant pwrpasol, gall Plant yng Nghymru drefnu hyn i chi.  Gall cyrsiau gael eu teilwra yn ôl gofynion penodol corff a bydd Plant yng Nghymru yn darparu rhaglen unigryw, hyfforddwr arbenigol a’r holl ddeunyddiau perthnasol.