A A English | Cymraeg

Prosiectau rydym ni’n eu cefnogi

Rhan allweddol o waith Plant yng Nghymru yw cefnogi prosiectau, ymgyrchoedd a grwpiau sy’n gweithio i wella bywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru.   Hefyd mae nifer o safleoedd eraill sydd wedi eu sefydlu gan Plant yng Nghymru.  Fe welwch ddolenni â’r rhain i gyd isod.