A A English | Cymraeg

Y Trydydd Sector

Mae cyrff trydydd sector yn darparu amrediad eang o gefnogaeth a gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.  Mae Plant yng Nghymru yn gorff ymbarél ar gyfer yr holl gyrff plant yng Nghymru gan gynnwys y rhai o’r sectorau statudol a phreifat a’r trydydd sector.  Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau i gefnogi cyrff yn y trydydd sector yn benodol, sy’n cynnwys:

  • Cynrychioli’r trydydd sector plant ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC)
  • Cyd-drefnu Rhwydwaith Linc3
  • Cynnal cynadleddau a digwyddiadau sy’n ystyried materion sy’n berthnasol i’r trydydd sector.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Ffôn: 029 20342434, e-bost: sean.oneill@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

Nid oes eitemau newyddion sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes datganiadau i’r wasg sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes polisïau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.

Nid oes adnoddau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.