A A English | Cymraeg

Y Cyfryngau

Mae’r cyfryngau wedi chwyldroi cymdeithas a’r ffordd rydym yn byw, gan wneud gwahaniaeth aruthrol i faint o wybodaeth sydd ar gael ar lefelau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Maent yn cynnwys cyfryngau print a darlledu ynghyd ag amrywiaeth o fformatau cyfryngau digidol sy’n ehangu’n gyflym.

Er y gall plant a phobl ifanc elwa wrth reswm ar yr amrediad eang o wybodaeth sydd ar gael iddynt, mae nifer o bryderon hefyd am y berthynas rhwng y cyfryngau a phlant a phobl ifanc.  Mae’r rhain yn cynnwys pryderon am sut mae plant a phobl ifanc yn cael eu portreadu yn y cyfryngau darlledu a phrint a nifer o bryderon am eu defnydd diogel ar gyfryngau digidol.

Mae gwaith Plant yng Nghymru yn y maes hwn wedi cynnwys:

  • Prosiect Ieuenctid yn y Cyfryngau- prosiect ymchwil blwyddyn oedd hwn a gafodd ei gynnal yn 2012/13 gan edrych ar sut mae’r cyfryngau yng Nghymru yn portreadu pobl ifanc a sut mae pobl ifanc yn teimlo am y ffordd maent yn cael eu portreadu.

Am fwy o wybodaeth anfonwch ebost i info@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau