A A English | Cymraeg

Prosiect Gallu Ariannol – Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian

Mae Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian yn brosiect blaenllaw yng Nghymru gyda’r amcan o ganfod a yw cynnwys addysg am arian mewn rhaglenni rhianta presennol yn gwella galluoedd ariannol teuluoedd, rhieni, gofalwyr a phlant 3 i 11 oed yng Nghymru.

Ers mis Medi 2015, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru, y Gronfa Loteri Fawr a Phlant yng Nghymru i gyflawni Siarad, Dysgu, Gwneud. Mae’r angen am hyfforddiant gallu ariannol yn golygu bod y ddarpariaeth wedi ei lledaenu i bob awdurdod lleol yng Nghymru diolch i ymdrech ein partneriaid allweddol, sef Plant yng Nghymru, Family Links ac Incredible Years. Mae’r prosiect wedi cyrraedd dros fil o rieni, wedi ei gefnogi gan 52 o bartneriaid ac wedi hyfforddi 150 o ymarferwyr i ddarparu’r prosiect.

Daeth Siarad, Dysgu, Gwneud i ben ym mis Ebrill 2017 ynghyd â Phlant yng Nghymru yn ei gydlynu. Bydd canlyniadau terfynol y peilot yn cael eu rhannu yn ystod haf 2018 a bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn eu cyhoeddi pan fyddant ar gael.

Bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn parhau i weithio yn agos gyda’r partneriaid ac am sicrhau bod y prosiect yn gadael ei farc drwy:

  • Ddefnyddio adborth y rhaglen SDG i ddarparu gwybodaeth ar gyfer Cynllun Gweithredu Cynhwysiant Ariannol Cymru a chyfrannu i’r Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol
  • Cynnal cysylltiadau cryf gyda phartneriaid a rhannu darganfyddiadau’r gwerthusiad yn 2018
  • Sicrhau bod yr adnoddau sydd wedi eu datblygu ar gyfer y peilot ar gael i’r cyhoedd a’u hyrwyddo
  • Gweithio i gefnogi galluoedd ariannol fel rhan hanfodol o raglenni rhianta a’i roi lle mae ei angen fwyaf a lle caiff y fwyaf o effaith

Os ydych eisiau gweld fideos a gweithgareddau i helpu rhieni ddysgu plant am arferion da gydag arian, ewch i wefan Cyngor Ariannol: www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/you-your-kids-and-money

Os ydych am wybod mwy am Siarad, Dysgu, Gwneud, cysylltwch â Kevin Bartholomew yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

kevin.bartholomew@moneyadviceservice.org.uk

020 7943 0137

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau