A A English | Cymraeg

Prosiect Gallu Ariannol – Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian

Mae Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian yn brosiect blaenllaw yng Nghymru gyda’r amcan o ganfod a yw cynnwys addysg am arian mewn rhaglenni rhianta presennol yn gwella galluoedd ariannol teuluoedd, rhieni, gofalwyr a phlant 3 i 11 oed yng Nghymru.

Ers mis Medi 2015, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru, y Gronfa Loteri Fawr a Phlant yng Nghymru i gyflawni Siarad, Dysgu, Gwneud. Mae’r angen am hyfforddiant gallu ariannol yn golygu bod y ddarpariaeth wedi ei lledaenu i bob awdurdod lleol yng Nghymru diolch i ymdrech ein partneriaid allweddol, sef Plant yng Nghymru, Family Links ac Incredible Years. Mae’r prosiect wedi cyrraedd dros fil o rieni, wedi ei gefnogi gan 52 o bartneriaid ac wedi hyfforddi 150 o ymarferwyr i ddarparu’r prosiect.

Daeth Siarad, Dysgu, Gwneud i ben ym mis Ebrill 2017 ynghyd â Phlant yng Nghymru yn ei gydlynu. Bydd canlyniadau terfynol y peilot yn cael eu rhannu yn ystod haf 2018 a bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn eu cyhoeddi pan fyddant ar gael.

Bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn parhau i weithio yn agos gyda’r partneriaid ac am sicrhau bod y prosiect yn gadael ei farc drwy:

  • Ddefnyddio adborth y rhaglen SDG i ddarparu gwybodaeth ar gyfer Cynllun Gweithredu Cynhwysiant Ariannol Cymru a chyfrannu i’r Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol
  • Cynnal cysylltiadau cryf gyda phartneriaid a rhannu darganfyddiadau’r gwerthusiad yn 2018
  • Sicrhau bod yr adnoddau sydd wedi eu datblygu ar gyfer y peilot ar gael i’r cyhoedd a’u hyrwyddo
  • Gweithio i gefnogi galluoedd ariannol fel rhan hanfodol o raglenni rhianta a’i roi lle mae ei angen fwyaf a lle caiff y fwyaf o effaith

Os ydych eisiau gweld fideos a gweithgareddau i helpu rhieni ddysgu plant am arferion da gydag arian, ewch i wefan Cyngor Ariannol: www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/you-your-kids-and-money

Os ydych am wybod mwy am Siarad, Dysgu, Gwneud, cysylltwch â Kevin Bartholomew yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

kevin.bartholomew@moneyadviceservice.org.uk

020 7943 0137

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.